|
Załóż konto
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 2 Części mowy - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 1
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 2 Części mowy - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 3
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 2 Części mowy - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 4
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 2 Części mowy - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 1
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda

Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia - Część 2 Części mowy

22.00

50 stron ćwiczeń w formacie PDF plus odpowiedzi (2 pliki PDF dla 8SP i Matury)


RZECZOWNIKI / NOUNS

Liczba mnoga rzeczowników / Countable nouns

Rzeczowniki niepoliczalne / Uncountable nouns

Wyrażanie ilości / Quantifiers

Rzeczowniki złożone / Compound nouns

Rzeczowniki męskie i żeńskie / Gender of nouns

ZAIMKI / PRONOUNS

Zaimki wskazujące / Demonstrative pronouns

Zaimki osobowe / Personal pronouns

Zaimki dopełnieniowe / Object pronouns

Zaimki osobowe i dopełnieniowe / Subject and object pronouns

Przymiotniki dzierżawcze / Possesive adjectives

Zaimki dzierżawcze / Possesive pronouns

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze / Possesive pronouns and adjectives

Zaimki emfatyczne (zwrotne) / Reflexive pronouns

Zaimki osobowe, dopełnieniowe, dzierżawcze, emfatyczne oraz przymiotniki dzierżawcze

Zaimki nieokreślone / Indefinite pronouns

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI / SAXON GENITIVE

PRZYMIOTNIKI / ADJECTIVES

Stopniowanie przymiotników / Gradation of adjectives

Porównania z przymiotnikami / Comparison of adjectives

Kolejność przymiotników / Order of adjectives

PRZYSŁÓWKI / ADVERBS

Tworzenie przysłówków / Forming adverbs

Stopniowanie przysłówków / Gradation of adverbs

PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI / ADJECTIVES & ADVERBS

Adjectives and Adverbs after Linking Verbs / Przymiotniki i przysłówki po czasownikach łączących

So, Such a/an

How, What a/an

Too, Enough

PRZEDIMKI / ARTICLES

A, An

A, An, The, Brak przedimka / A, An, The, No article

SPÓJNIKI / CONJUNCTIONS

And, Or, So, But, Because, If, Unless, While, When, After, Before

Before, After, Till, Until, When, While, As soon as, Although ,Though , However, In Spite of, Despite

On condition that, Supposing, Providing, Provided that, As if, As though, In case (of), Unless, As long as

CZASOWNIKI FRAZOWE (ZŁOŻONE) / PHRASAL VERBS

WYRAŻENIA PRZYIMKOWE / PREPOSITIONAL PHRASES

Przyimki czasu (In, On, At) / Prepositions of Time (In, On, At)

Przyimki z rzeczownikami / Prepositions with nouns

Przyimki z przymiotnikami / Prepositions with adjectives

Przyimki z czasownikami / Prepositions with verbs

Wyrażenia zaczynające się od przyimków / Phrases starting with prepositions

Produkty powiązanewięcej
Opinie klientów (0)
Produkt nie ma jeszcze żadnych opinii
Dodaj własną opinię