|
Załóż konto
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 3 Gramatyka - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 1
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 3 Gramatyka - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 3
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 3 Gramatyka - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 4
Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia -  Część 3 Gramatyka - House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda zdjęcie 1
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda

Ebook Matura i 8 SP Ćwiczenia - Część 3 Gramatyka

31.00

71 stron ćwiczeń w formacie PDF plus odpowiedzi (2 pliki PDF dla 8SP i Matury)


TRYBY WARUNKOWE / CONDITIONALS

Zerowy tryb warunkowy / Zero Conditional

Pierwszy tryb warunkowy / First Conditional

Zerowy i Pierwszy tryb warunkowy / Zero & First Conditional

Drugi tryb warunkowy / Second Conditional

Pierwszy i Drugi tryb warunkowy / First & Second Conditional

Zerowy, Pierwszy i Drugi tryb warunkowy / Zero, First & Second Conditional

Trzeci tryb warunkowy / Third Conditional

Pierwszy, Drugi i Trzeci tryb warunkowy / First, Second & Third Conditional

Unless

Mieszane tryby warunkowe, Typy 2-3 i 3-2 / Mixed Conditionals, 2-3 & 3-2 Types

Zdania czasowe / Future Time Clauses

STRONA BIERNA / PASSIVE VOICE

8 SP – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Czasowniki modalne

Wszystkie czasy

Podwójne dopełnienie w stronie biernej

Have something done

Bezosobowa strona bierna / Impersonal passive

Transformacje ze stroną bierną / Passive Voice Transformations

MOWA ZALEŻNA / REPORTED SPEECH

Pytania pośrednie / Indirect Questions

Twierdzenia w mowie zależnej / Statements in Reported Speech

Pytania w mowie zależnej / Questions in Reported Speech

Rozkazy i prośby w mowie zależnej / Commands and Requests in Reported Speech

Wszystkie formy w mowie zależnej / All Forms in Reported Speech

PYTANIA O PODMIOT I DOPEŁNIENIE / SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS

PYTANIA ROZŁĄCZNE / QUESTION TAGS

CZASOWNIKI MODALNE / MODAL VERBS

Teraźniejsze czasowniki modalne / Present Modals

Przeszłe czasowniki modalne / Past Modals

Teraźniejsze i przeszłe czasowniki modalne / Present & Past Modals

RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY I BEZOKOLICZNIK / GERUND & INFINITIVE

ZDANIA WZGLĘDNE (PRZYDAWKOWE) / RELATIVE CLAUSES

Przyimki w zdaniach względnych / Prepositions in Relative Clauses

TRYB ŁĄCZĄCY / UNREAL PRESENT & PAST

I wish, If only

Would rather, (Would) prefer, Would sooner, Had better

(High) time, As if, As though

Transformacje z trybem łączącym.

INWERSJA STYLISTYCZNA / STYLISTIC INVERSION

Produkty powiązanewięcej
Opinie klientów (0)
Produkt nie ma jeszcze żadnych opinii
Dodaj własną opinię