|
Załóż konto
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Regulamin

House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda

ul. Armii Krajowej 13/8, 21-010 Łęczna

NIP 713-278-04-35

§1. Sposób składania zamówienia

Klient może zamówić dowolny plik cyfrowy spośród dostępnych E-booków.

W przypadku zakupu E-booka, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.

Każdy E-book zakupiony w Sklepie Internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

§2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zawierające E-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania E-booka.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy dokona zwrotu wpłaconych środków.

§3. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z E-booków

Zakupione i opłacone E-booki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.

W celu pobrania E-booka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.

W przypadku ebooka lub pliku MP3 składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.

Zaleca się zapisywanie ebooków i pliku MP3 na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania E-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

utrwalania lub zwielokrotniania E-booków w celu ich rozpowszechniania;

komercyjnego wykorzystywania E-booków w jakikolwiek sposób.

Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z E-booków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego, w szczególności w przypadku, gdy:

zakupiony E-book okaże się uszkodzony;

w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za E-book nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.